Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zən˧˥jə̰ŋ˩˧jəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟən˩˩ɟə̰n˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

dấn

 1. Dìm xuống nước cho ngập.
  Dấn áo trong chậu nước
 2. Đè mạnh xuống.
  Ai lại dấn đầu thằng bé xuống mà đánh.
 3. Đgt, trgt. Cố lên.
  Phải dấn lên nữa.
  Làm dấn một lúc nữa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa