Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̤n˨˩ɗəŋ˧˧ɗəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗən˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

đần

  1. Kém thông minh.
    Anh khôn nhưng vợ anh đần, lấy ai lo liệu xa gần cho anh. (ca dao)
  2. Thờ thẫn, không linh hoạt.
    Hỏi, nó chẳng nói, mặt nó cứ đần ra.

Tham khảo Sửa đổi