Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːj˧˥ʂa̰ːj˩˧ʂaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːj˩˩ʂa̰ːj˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

sái

  1. (Kng.) . (Bộ phận cơ thể) bị sai, trệch khớp.
    Ngã sái tay.
    Sái gân.
    Ngáp sái quai hàm.
  2. Gở, có thể đưa đến điều chẳng lành, theo một quan niệm .
    Sợ sái, không dám nói.

Tham khảo

sửa