Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
səj˧˥ʂə̰j˩˧ʂəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂəj˩˩ʂə̰j˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

sấy

  1. Làm cho khô bằng khí nóng.
    Sấy cau trên bếp.
    Thịt sấy.

Tham khảo sửa