Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰j˧˩˧ʐaj˧˩˨ɹaj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaj˧˩ɹa̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

rảy

  1. Vảy nước cho đều.
    Rảy nước xuống sân rồi hãy quét.

Tham khảo sửa