Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ən˧˧əŋ˧˥əŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ən˧˥ən˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ân

  1. (Kết hợp hạn chế) . Ơn (nói khái quát).
    Ân sâu nghĩa nặng.

Tham khảo sửa