Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sḭʔt˨˩ʂḭt˨˨ʂɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂit˨˨ʂḭt˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

sịt

  1. Hít mạnh cho nước mũi khỏi chảy ra ngoài lỗ mũi.

Tham khảo sửa