Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saʔaj˧˥ʂaːj˧˩˨ʂaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂa̰ːj˩˧ʂaːj˧˩ʂa̰ːj˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

sãi

  1. Người chở đò.
  2. Người đàn ông giữ chùa.
    Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa. (tục ngữ)

Tham khảo Sửa đổi