Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤jŋ˨˩lan˧˧lan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lajŋ˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

lành

 1. Nguyên vẹn, không giập, sứt, vỡ, rách.
  Áo lành.
  Bát lành.
 2. Tốt cho sức khỏe, không độc.
  Thức ăn lành.
  Nước lành.
 3. Hiền từ, không ác.
  Người lành.
 4. Đã khỏi bệnh, khỏi đau, dễ khỏi bệnh.
  Chân đã lành.

Tham khảo

sửa