Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːk˧˥sa̰ːk˩˧saːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
saːk˩˩sa̰ːk˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

xác

 1. Phần thân thể của con người, đối lập với phần hồn; thân hình.
  Hồn lìa khỏi xác (chết đi).
  Từ ngày mất con, chị ấy chỉ còn như cái xác không hồn.
  Một người to xác (kng ).
 2. (kng.; dùng sau.

Tính từ

sửa

xác

 1. trạng thái như chỉ còn trơ trụi cái vỏ, cái hình thức bên ngoài. Mình gầy.
  Lúa xác như cỏ may.
  Manh áo xác.
  Nghèo xác.

Động từ

sửa

xác

 1. ; kết hợp hạn chế). Cái bản thân của mỗi con người (hàm ý coi khinh).
  Nó lù lù dẫn xác đến.
  Làm quá sức thế này thì đến ốm xác.
  Mặc xác.
 2. Thân người hay động vật đã chết.
  Tìm thấy xác.
  Nhà xác.
  Mổ xác.
  Xác chuột.
  Xác máy bay bị rơi (b ).
 3. Lớp da, lớp vỏ đã trút bỏ của một số loài vật sau khi lột vỏ.
  Xác ve.
  Xác rắn lột.
  Lột xác.
 4. Phần vỏ hay của vật còn lại sau khi đã được dùng.
  Xác mía.
  Xác chè.
  Tan như xác pháo.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Tày

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

xác

 1. bao tải.