Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓen˧˧ ŋwa̤ːj˨˩ɓen˧˥ ŋwaːj˧˧ɓəːŋ˧˧ ŋwaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓen˧˥ ŋwaːj˧˧ɓen˧˥˧ ŋwaːj˧˧

Danh từ sửa

bên ngoài

  1. Mặt hướng về không gian ngoài sự vật, hiện tượng.

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa