Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰən˧˧ hï̤ŋ˨˩tʰəŋ˧˥ hïn˧˧tʰəŋ˧˧ hɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰən˧˥ hïŋ˧˧tʰən˧˥˧ hïŋ˧˧

Danh từ

sửa

thân hình

  1. Hình dáng con người (thường dùng theo nghĩa xấu).
    Thân hình bệ rạc.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa