Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰən˧˧ hï̤ŋ˨˩tʰəŋ˧˥ hïn˧˧tʰəŋ˧˧ hɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰən˧˥ hïŋ˧˧tʰən˧˥˧ hïŋ˧˧

Danh từ Sửa đổi

thân hình

  1. Hình dáng con người (thường dùng theo nghĩa xấu).
    Thân hình bệ rạc.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi