Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwa̤ːj˨˩lwaːj˧˧lwaːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lwaːj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

loài

  1. (Id.) . Loại, thứ.
    Người ba đấng, của ba loài (tục ngữ).
  2. Đơn vị phân loại sinh học, chỉ những nhóm thuộc cùng một giống.
    Loài động vật có vú.
  3. (Kng.) . Loại người có cùng một bản chất xấu xa như nhau.
    Cùng loài đầu trộm đuôi cướp như nhau.

Dịch sửa

Tham khảo sửa