Tiếng MườngSửa đổi

Danh từSửa đổi

dác

  1. (Mường Bi) dác (tên một loại cỏ).

Tham khảoSửa đổi

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội