Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
həwk˧˥hə̰wk˩˧həwk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həwk˩˩hə̰wk˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hốc

 1. Chỗ lõm ăn sâu vào trong thân cây, vách đá, v. V. hoặc đào sâu xuống dưới đất.
  Hốc đá.
  Giấu vào hốc cây.
  Hốc mắt.
  Đào hốc tra hạt bí.

Tính từ sửa

hốc

 1. (Khuôn mặt) Gầy tóp, có nhiều chỗ lõm sâu.
  Gầy hốc.

Động từ sửa

hốc

 1. (Lợn) Ăn vục cả mõm vào, ngoạm từng miếng to.
 2. (Thgt.) . Ăn một cách thô tục.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Số từ sửa

hốc

 1. sáu.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên
 • Colin Day, Jean Day (1962) Tho - Vietnamese - English Dictionary, Viện Ngôn ngữ học mùa hè (SIL)

Tiếng Tay Dọ sửa

Số từ sửa

hốc

 1. sáu.

Tham khảo sửa

 • Sầm Văn Bình (2018) Từ điển Thái–Việt (Tiếng Thái Nghệ An)[3], Nghệ An: Nhà xuất bản Nghệ An