Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Ly có chân, cốc nhỏ có chân.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

hạc, , giác, hộc

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ːʔk˨˩ hu˧˥ zaːk˧˥ hə̰ʔwk˨˩ha̰ːk˨˨ hṵ˩˧ ja̰ːk˩˧ hə̰wk˨˨haːk˨˩˨ hu˧˥ jaːk˧˥ həwk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːk˨˨ hu˩˩ ɟaːk˩˩ həwk˨˨ha̰ːk˨˨ hu˩˩ ɟaːk˩˩ hə̰wk˨˨ha̰ːk˨˨ hṵ˩˧ ɟa̰ːk˩˧ hə̰wk˨˨