Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fə̤n˨˩ ho̤n˨˩fəŋ˧˧ hoŋ˧˧fəŋ˨˩ hoŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˧˧ hon˧˧

Định nghĩa sửa

phần hồn

  1. Những cái thuộc linh hồn, theo tôn giáo.

Dịch sửa

Tham khảo sửa