Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔ˧˥tʰɔ̰˩˧tʰɔ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔ˩˩tʰɔ̰˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

thó

  1. Lấy trộm những cái nhỏ nhặt (thtục).
    Thó mất gói kẹo.

Tham khảo Sửa đổi