Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔ˧˥tʰɔ̰˩˧tʰɔ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔ˩˩tʰɔ̰˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

thó

  1. Lấy trộm những cái nhỏ nhặt (thtục).
    Thó mất gói kẹo.

Tham khảo

sửa

Tiếng Hà Nhì

sửa

Số từ

sửa

thó

  1. nghìn.

Tham khảo

sửa
  • Tạ Văn Thông - Lê Đông (2001). Tiếng Hà Nhì. Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc.