Tiếng ViệtSửa đổi

Đại từSửa đổi

bản thân

  1. Một người mà được nhắc đến bởi chính người đó (đại từ phản thân).
  2. Mình, chính mình.

DịchSửa đổi