Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tï̤ŋ˨˩ ʨa̰ːʔŋ˨˩tïn˧˧ tʂa̰ːŋ˨˨tɨn˨˩ tʂaːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˧˧ tʂaːŋ˨˨tïŋ˧˧ tʂa̰ːŋ˨˨

Danh từ

sửa

tình trạng

  1. Sự tồn tạidiễn biến của các sự việc xét về mặt ảnh hưởng đối với cuộc sống, thường ở khía cạnh bất lợi.
    Tình trạng đáng thương của những người bị nạn cháy nhà.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa