Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
suŋ˧˧ kwajŋ˧˧suŋ˧˥ kwan˧˥suŋ˧˧ wan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
suŋ˧˥ kwajŋ˧˥suŋ˧˥˧ kwajŋ˧˥˧

Danh từ sửa

xung quanh

  1. Theo đường tròn hay đường cong kín.
    Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời.
  2. Khoảng không gian bao quanh một sự vật nào đó.
    Bạn bè vây kín xung quanh.
  3. Phạm vi có liên quan đến một sự việc.
    Có nhiều ý kiến xung quanh về vấn đề này.

Đồng nghĩa sửa