Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vṵʔŋ˨˩jṵŋ˨˨juŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vuŋ˨˨vṵŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

vụng

 1. Dở, kém, không khéo.
  Làm vụng.
  Lúng ta lúng túng như thợ vụng mất kim. (tục ngữ)
  Áo rách khéo vá hơn lành vụng may. (tục ngữ)
  Nấu nướng vụng.
  Vụng múa chê đất lệch. (tục ngữ)
 2. Lén lút hành động.
  Ăn vụng.
  Nói vụng.
  Yêu thầm nhớ vụng.

Tham khảo sửa