Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tïʔïŋ˧˥tïn˧˩˨tɨn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tḭ̈ŋ˩˧tïŋ˧˩tḭ̈ŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

tĩnh

  1. Yên lặng.
    Gian phòng này tĩnh.
  2. Nói trạng thái không thay đổi của sự vật.

Danh từ Sửa đổi

tĩnh

  1. Bàn thờ chư vị.
    Lập tĩnh thờ mẫu.
  2. Bàn đèn thuốc phiện (thục).
    Lại rước tĩnh ra hút.

Tham khảo Sửa đổi