Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vuŋ˧˧juŋ˧˥juŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vuŋ˧˥vuŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

vung

 1. Nắp để đậy đồ đun nấu hoặc đồ chứa đựng.
  Nồi nào vung ấy. (tục ngữ)
  Coi trời bằng vung. (tục ngữ)
  Chồng thấp mà lấy vợ cao, nồi tròn vung méo úp sao cho vừa. (ca dao)

Đồng nghĩa sửa

Động từ sửa

vung

 1. Giơ lên cao và đưa đi đưa lại thật nhanh.
  Vung gươm chém giặc.
  Vung gậy trúc đánh bọn hung ác.
 2. Cầm thứ gì ở tay, đưa lên cao rồi ném xuống.
  Vung thóc cho đàn gà.
 3. Tiêu dùng phung phí.
  Vung tiền vào những cuộc đỏ đen.

Phó từ sửa

vung

 1. Bừa bãi.
  Nói vung.
  Chơi vung.
  Đi vung.

Tham khảo sửa