Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twa̤ːn˨˩ tʰən˧˧twaːŋ˧˧ tʰəŋ˧˥twaːŋ˨˩ tʰəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twan˧˧ tʰən˧˥twan˧˧ tʰən˧˥˧

Định nghĩa sửa

toàn thân

  1. Tất cả thân thể.

Dịch sửa

Tham khảo sửa