Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈstɑːk]

Danh từSửa đổi

stock /ˈstɑːk/

 1. Kho dữ trữ, kho; hàng trong kho.
  stock in hand — hàng hoá trong kho
  in stock — tồn kho, cất trong kho
 2. (Tài chính) Vốn; cổ phần.
  bank stock — vốn của một ngân hàng
 3. (Thực vật học) Thân chính.
 4. (Thực vật học) Gốc ghép.
 5. Để (đe).
  stock of anvil — đế đe
 6. Báng (súng), cán, chuôi.
 7. Nguyên vật liệu.
  paper stock — nguyên vật liệu để làm giấy
 8. Dòng dõi, thành phần xuất thân.
  to come of a good stock — xuất thân từ thành phần tốt
 9. Đàn vật nuôi.
 10. (Sinh vật học) Thể quần tập, tập đoàn.
 11. (Số nhiều) Giàn tàu.
  on the stocks — đang đóng, đang sửa (tàu)
 12. (Số nhiều) (sử học) cái cùm.

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

stock ngoại động từ /ˈstɑːk/

 1. Cung cấp (hàng hoá cho một cửa hàng, súc vật cho một trang trại... ).
 2. Tích trữ.
  we do not stock the outsizes — chúng tôi không tích trữ loại ngoại cỡ
 3. Lắp báng vào (súng... ), lắp cán vào, lắp chuôi vào.
 4. Trồng cỏ (lên một mảnh đất).
 5. (Sử học) Cùm.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

stock nội động từ /ˈstɑːk/

 1. Đâm chồi (cây).
 2. (Thường + up) để vào kho, cất vào kho).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
stock
/stɔk/
stocks
/stɔk/

stock /stɔk/

 1. Khối hàng sẵn có; khối hàng dự trữ; dự trữ.
  Stock de laine — khối len sẵn có
  Un petit stock de cigarettes — (thân mật) một ít thuốc lá dự trữ
 2. (Thân mật) .
  J'en ai tout un stock — tôi có cả lô cái ấy
  stock chromosomique — (sinh vật học) bộ thể nhiễm sắc đơn bội
  stock d’or — trữ kim

Tham khảoSửa đổi