Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kṳm˨˩kum˧˧kum˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kum˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

cùm

 1. Dụng cụ dùng để giữ chặt chân người , gồm hai tấm gỗ khi ghép lại thì chỉ còn hai lỗ đủ để cho chân người ở trong đó.

Động từ sửa

cùm

 1. Cho chân vào cùm để giam giữ.
  Bị cùm trong xà lim .
  Cờ bạc là bác thằng bần,.
  Cửa nhà bán hết cho chân vào cùm. (ca dao)
 2. Không được tự do đi lại.
  Ốm mấy ngày bị cùm ở trên giường .
  Mưa cùm chân ở nhà.

Tham khảo sửa