Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗajŋ˧˥ zaː˧˥ɗa̰n˩˧ ja̰ː˩˧ɗan˧˥ jaː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗajŋ˩˩ ɟaː˩˩ɗa̰jŋ˩˧ ɟa̰ː˩˧

Động từ Sửa đổi

đánh giá

  1. Ước tính giá tiền.
    Đánh giá chiếc đồng hồ mới.
  2. Nhận định giá trị.
    Tác phẩm được dư luận đánh giá cao.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi