Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗajŋ˧˥ zaː˧˥ɗa̰n˩˧ ja̰ː˩˧ɗan˧˥ jaː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗajŋ˩˩ ɟaː˩˩ɗa̰jŋ˩˧ ɟa̰ː˩˧

Động từ sửa

đánh giá

  1. Ước tính giá tiền.
    Đánh giá chiếc đồng hồ mới.
  2. Nhận định giá trị.
    Tác phẩm được dư luận đánh giá cao.

Dịch sửa

Tham khảo sửa