Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuəj˧˧ʨuəj˧˥ʨuəj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuəj˧˥ʨuəj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

chuôi

  1. Bộ phận ngắn để cầm nắm trong một số dụng cụlưỡi sắc, nhọn.
    Chuôi dao.
    Chuôi gươm.
    Nắm đằng chuôi.

Tham khảo sửa