Tiếng Việt sửa

 
cỏ

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Việt trung cổ cỏ < tiếng Việt-Mường nguyên thuỷ *kɔh (cỏ). Cùng gốc với tiếng Thavưng ก็อฮ (koh).

Nghĩa "cần sa" có thể được dịch sao phỏng từ tiếng Anh weed.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɔ̰˧˩˧˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˩kɔ̰ʔ˧˩
 • (tập tin)

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

(loại từ , cây) cỏ (𦹵, 𦹯, , )

 1. Loài cây thuộc họ thảo, thân , thường mọc tự nhiên trên mặt đất.
  Đi cắt cỏ cho trâu ăn.
  Cỏ non xanh tận chân trời. (Truyện Kiều)
 2. (lóng) Cỏ dại; cần sa.

Xem thêm sửa

Các từ dẫn xuất

Dịch sửa

Tính từ sửa

cỏ (𦹵, 𦹯, , )

 1. Hạng tồi kém/tầm thường, bị coi thường/khinh thường/khinh bỉ, không đáng kể, như nhỏ mọn, hèn.
  Giặc/điện thoại/net/sữa cỏ.

Xem thêm sửa

Các từ dẫn xuất

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Việt-Mường nguyên thuỷ *kɔːʔ. Cùng gốc với tiếng Việt .

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

cỏ

 1. (Mường Bi) .
  Cỏ hay chăng da pỗ tha lả.
  hay không bạn nói ra nào.
  Chẳng cỏ chi ăn.
  Chẳng gì ăn.

Tính từ sửa

cỏ

 1. (Mường Bi) , giàu có.
  Tửa dàu, tửa cỏ.Người giàu có.

Tham khảo sửa

 • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

cỏ

 1. Xem lâ̱n.
 2. vịn.
  cỏ mừvịn tay
  cỏ khảu cốc thâuvịn tay vào cột
 3. giữ.
  cỏ khéc dú chin ngàigiữ khách ở lại ăn cơm.

Tham khảo sửa

 • Hoàng Văn Ma; Lục Văn Pảo; Hoàng Chí (2006) Từ điển Tày-Nùng-Việt (bằng tiếng Việt), Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa Hà Nội
 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên
 • Dương Nhật Thanh; Hoàng Tuấn Nam (2003), Hoàng Triều Ân (biên tập viên), Từ điển chữ Nôm Tày[3] (bằng tiếng Việt), Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội


Tiếng Tay Dọ sửa

Danh từ sửa

cỏ

 1. cây, thân cây.
  cỏ bacây đa
  cỏ cọng chạngcây sào có cột dây thòng lọng ở một đầu dùng để bắt voi, dựng cột nhà
  cỏ chông quaithanh dầm chéo buộc bên dưới rui mái nhà
 2. Tên một chữ cái trong bảng chữ Thái cổ Quỳ Châu (hệ chữ Lai Tay), tương ứng với phụ âm C đi kèm với thanh thấp trong tiếng Việt.

Tham khảo sửa

 • Sầm Văn Bình (2018) Từ điển Thái–Việt (Tiếng Thái Nghệ An)[4], Nghệ An: Nhà xuất bản Nghệ An

Tiếng Việt trung cổ sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Việt-Mường nguyên thuỷ *kɔh (cỏ).

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

cỏ (𦹵, 𦹯, )

 1. Cỏ.
  sang cỏ (cây cỏ)cây cỏ

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa