Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saʔan˧˥˧˥ʂaŋ˧˩˨ kɔ̰˩˧ʂaŋ˨˩˦˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂa̰n˩˧˩˩ʂan˧˩˩˩ʂa̰n˨˨ kɔ̰˩˧

Tính từ sửa

sẵn có

  1. chỉ cái gì đó đã có trước đó

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)