Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤wŋ˨˩ zɔʔɔj˧˥jawŋ˧˧ jɔj˧˩˨jawŋ˨˩ jɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟawŋ˧˧ ɟɔ̰j˩˧ɟawŋ˧˧ ɟɔj˧˩ɟawŋ˧˧ ɟɔ̰j˨˨

Danh từSửa đổi

dòng dõi

  1. Xem dòng họ.