Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tin˧˧tin˧˥tɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tin˧˥tin˧˥˧

Danh từ sửa

tin

 1. Tin tức được truyền đi, cho biết về sự việc, tình hình xảy ra.
  nhận được tin nhà
  báo tin cho bạn
 2. (Khẩu ngữ) thông tin (nói tắt)
  quá trình xử lý tin

Dịch sửa

Động từ sửa

tin

 1. (Khẩu ngữ) báo tin (nói tắt)
  tin về gia đình
  tin cho bạn bè
 2. ý nghĩa cho là đúng sự thật, là có thật.
  thấy tận mắt mới tin
  nửa tin nửa ngờ
  chuyện này thì có thể tin được
 3. Cho là thành thật.
  tin ở lời hứa
 4. Đặt hoàn toàn hi vọng vào người nào hay cái gì đó.
  tin vào sức mình
  tin ở bạn bè
  tin ở lớp trẻ
 5. Nghĩ là rất có thể sẽ như vậy.
  tôi tin rồi tình hình sẽ ổn
  tin là mình làm đúng

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

 • Tin, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

tin (đếm đượckhông đếm được, số nhiều tins)

 1. thiếc: nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Sn và số hiệu nguyên tử bằng 50
 2. hộp, một thứ kim loại có thực phẩm trong đó.

Tiếng Hà Lan sửa

Danh từ sửa

tin gt (không đếm được)

 1. thiếc: nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Sn và số hiệu nguyên tử bằng 50

Từ dẫn xuất sửa