Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

tin

  1. thiếc: nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Sn và số hiệu nguyên tử bằng 50
  2. hộp

Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

tin gt (mạo từ het, không đếm được, không có giảm nhẹ)

  1. thiếc: nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Sn và số hiệu nguyên tử bằng 50

Từ dẫn xuấtSửa đổi

tinnen

Tiếng ViệtSửa đổi

Động từSửa đổi

tin: tưởng rằng cái gì đúng, hoặc rằng ai đáng tin cậy

DịchSửa đổi

Danh từSửa đổi

tin: tin tức, chuyện về một điều gì đã xảy ra

DịchSửa đổi