Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo˧˧lo˧˥lo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo˧˥lo˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 1. Khu vực, bộ phận tương đối lớn và hoàn chỉnh được chia ra để tiện sử dụng, xử lí.
  Dẫn nước vào từng ruộng.
  Mỗi hàng nặng không quá 1 tấn.
 2. (Kng.) . (thường dùng sau một, hàng). Số lượng không xác định, được coi là nhiều và được kể như là một tập hợp.
  Có cả một kinh nghiệm.
  Kể ra hàng chuyện.
 3. Chỗ ngồi sang trọng, được bố trí thành những phòng nhỏ xung quanh phòng lớn trong rạp hát.
 4. (Kng.) . Kilogram (nói tắt).
  Nặng mấy ?

Dịch sửa

Tham khảo sửa