Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̰ʔn˨˩ sɛt˧˥ɲə̰ŋ˨˨ sɛ̰k˩˧ɲəŋ˨˩˨ sɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲən˨˨ sɛt˩˩ɲə̰n˨˨ sɛt˩˩ɲə̰n˨˨ sɛ̰t˩˧

Định nghĩa sửa

nhận xét

  1. Cho ý kiến về một người nào hoặc một việc gì.

Dịch sửa

Tham khảo sửa