Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo̤˨˩lo˧˧lo˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

lồ

  1. Đồ đan to như cái bồ, mắt to, dùng để đựng hàng.
    Lồ cau.
    Lồ bát.

Tham khảo sửa