Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zo̰ʔ˨˩ʐo̰˨˨ɹo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹo˨˨ɹo̰˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

rộ

  1. Mạnh và đều một loạt.
    Lúa chín rộ.
    Cười rộ.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi