Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zo̰ʔ˨˩ʐo̰˨˨ɹo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹo˨˨ɹo̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

rộ

  1. Mạnh và đều một loạt.
    Lúa chín rộ.
    Cười rộ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa