Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵŋ˧˩˧tʰuŋ˧˩˨tʰuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuŋ˧˩tʰṵʔŋ˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

thủng

 1. chỗ bị rách, bị chọc thành lỗ xuyên qua vật.
  Nồi thủng.
  Ánh nắng xuyên qua lỗ thủng trên vách.
  Chọc thủng phòng tuyến.

Đồng nghĩa

sửa


 1. (Kng.) . Ở trạng thái đã hiểu được thông suốt một chuyện hay một vấn đề gì.
  Chưa nghe thủng chuyện.
  Bàn cho thủng mới thực hiện được.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa