Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵŋ˧˩˧tʰuŋ˧˩˨tʰuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuŋ˧˩tʰṵʔŋ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thủng

 1. chỗ bị rách, bị chọc thành lỗ xuyên qua vật.
  Nồi thủng.
  Ánh nắng xuyên qua lỗ thủng trên vách.
  Chọc thủng phòng tuyến.

Đồng nghĩa sửa


 1. (Kng.) . Ở trạng thái đã hiểu được thông suốt một chuyện hay một vấn đề gì.
  Chưa nghe thủng chuyện.
  Bàn cho thủng mới thực hiện được.

Dịch sửa

Tham khảo sửa