Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hṵʔt˨˩hṵk˨˨huk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hut˨˨hṵt˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

hụt

  1. Thiếu.
    Hụt vốn.
  2. Hỏng, trượt, lỡ.
    Hụt ăn.
    Bắt hụt một tên gian.

Dịch sửa

Tham khảo sửa