Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
soʔo˧˥ʂo˧˩˨ʂo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂo̰˩˧ʂo˧˩ʂo̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

sỗ

  1. Trắng trợn, thiếu lịch sự, thiếu tế nhị.
    Câu nói sỗ.

Dịch sửa

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa