Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

  • Nghĩa 2:

Từ tiếng Việt,

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zo˧˧ʐo˧˥ɹo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹo˧˥ɹo˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Như cá rô
    Con cũng tiếc, con riếc cũng muốn. (tục ngữ)
  2. Một chất trong bộ bài Tây, có ký hiệu .

Dịch sửa

Xem thêm sửa

Tên các chất của bộ bài Tây trong tiếng Việt · hoa, chất (bố cục · chữ)
       
bích/pích nhép, tép, chuồn

Tham khảo sửa

Tiếng Nùng sửa

Động từ sửa

  1. (Nùng Inh) xin.

Tham khảo sửa