Tiếng Việt

sửa

Từ nguyên

sửa
  • Nghĩa 2:

Từ tiếng Việt,

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zo˧˧ʐo˧˥ɹo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹo˧˥ɹo˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

  1. Như cá rô
    Con cũng tiếc, con riếc cũng muốn. (tục ngữ)
  2. Một chất trong bộ bài Tây, có ký hiệu .

Dịch

sửa

Xem thêm

sửa
Tên các chất của bộ bài Tây trong tiếng Việt · hoa, chất (bố cục · chữ)
       
bích/pích nhép, tép, chuồn

Tham khảo

sửa

Tiếng Nùng

sửa

Động từ

sửa

  1. (Nùng Inh) xin.

Tham khảo

sửa