Tiếng Mường Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

Từ tiếng Việt-Mường nguyên thuỷ *ʔa-cɔːʔ. Cùng gốc với tiếng Việt chó.

Cách phát âm Sửa đổi

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

chỏ

  1. (Mường Bi) Chó.

Từ dẫn xuất Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội, tr. 87