Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo˧˥lo̰˩˧lo˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo˩˩lo̰˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

lố

  1. Ngược đời và đáng cười.
    Ăn mặc lố.
  2. Quá mức.
    Ăn tiêu lố quá.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa