Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo˧˥lo̰˩˧lo˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo˩˩lo̰˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

lố

  1. Ngược đời và đáng cười.
    Ăn mặc lố.
  2. Quá mức.
    Ăn tiêu lố quá.

Dịch sửa

Tham khảo sửa