Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̰ːʔw˨˩ma̰ːw˨˨maːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːw˨˨ma̰ːw˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

mạo

  1. Làm giả.
    Mạo văn tự.
    Mạo chữ ký.

Danh từ

sửa

mạo

  1. Ngôn ngữ địa phương Hà Tĩnh
    Mạo: che đầu.

Tham khảo

sửa