Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɔ̰˧˩˧ʐɔ˧˩˨ɹɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɔ˧˩ɹɔ̰ʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

rỏ

  1. Như nhỏ
    Rỏ thuốc đau mắt.

Tham khảo sửa