Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləː˧˧ləː˧˥ləː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləː˧˥ləː˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Thứ phẩm màu xanh, pha vào nước để hồ quần áo trắng.

Động từ sửa

  1. Hồ quần áo bằng .
  2. Giả như không nghe thấy, không biết gì.
    Gọi nó mà nó đi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Ba Na sửa

Tính từ sửa

  1. Đông.

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. phấn.