Tiếng Việt sửa


Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːw˧˧haːw˧˥haːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːw˧˥haːw˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

hao

  1. Bị giảm mất đi một phần về số lượng, giảm dần từng ít một, do một nguyên nhân nào đó.
    Dầu bay hơi, hao mất nhiều.
  2. Tốn nhiều hơn so với mức thường, mức cần thiết.
    Mạ nhỏ cây, cấy hao lắm.
    Cuộc chiến tranh hao người tốn của.

Dịch sửa

Tham khảo sửa