Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swaːŋ˧˧swaːŋ˧˥swaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
swaŋ˧˥swaŋ˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ

sửa

xoang

  1. Khúc nhạc, bản đàn.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa