Tiếng Ả Rập Juba

sửa

Danh từ

sửa

dom

 1. máu.

Tiếng Na Uy

sửa

Danh từ

sửa
  Xác định Bất định
Số ít dom dommen
Số nhiều dommer dommene

dom

 1. (Luật) Bản án, án tòa.
  Han har flere dommer for tyveri og ran.
  I Norge kan kan ikke fengsles uten lov og dom.
  å få betinget dom — Bị án treo, huyền án.
  å få ubetinget dom — Bị án phạt, án tù ở.
  å avsi dom i en sak — Tuyên bố, phán quyết bản án trong một vụ kiện.

Từ dẫn xuất

sửa

Danh từ

sửa
  Xác định Bất định
Số ít dom domen
Số nhiều domer domene

dom

 1. Nhà thờ chính tòa.
 2. Tiếp vĩ ngữ để thành lập danh từ.
  alder - alderdom
  barn - barndom
  lære - lærdom
  rik - rikdom
  syk - sykdom
  ung - ungdom
 3. Tiếp vĩ ngữ để thành lập danh từ.
  alder - alderdom
  barn - barndom
  lære - lærdom
  rik - rikdom
  syk - sykdom
  ung - ungdom

Từ dẫn xuất

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Lyngngam

sửa

Danh từ

sửa

dom

 1. đồi.

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɔm˧˧jɔm˧˥jɔm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɔm˧˥ɟɔm˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

dom

 1. Phần cuối cùng của ruột giàhậu môn.
  Mắc bệnh lòi dom.

Tham khảo

sửa