Xem Gang Xem gång Xem gäng Xem gāng Xem gǎng

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣaːŋ˧˧ɣaːŋ˧˥ɣaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣaːŋ˧˥ɣaːŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

gang

 1. Hợp kim của sắt với than chế từ quặng, khó dát mỏng.
  Chảo gang.
 2. Sức mạnh.
  Những kẻ sang có gang, có thép (tục ngữ).
 3. Xem gang tay
  Ngày vui ngắn chẳng đầy gang (Truyện Kiều).
  Lương xơi mỗi tháng hàng gang bạc (Tú Mỡ).

Động từ sửa

gang

 1. Mở rộng ra.
  Miệng nó chỉ méo xoạc như bị gang ra (Nguyên Hồng).

Tham khảo sửa

Tiếng Afrikaans sửa

Danh từ sửa

gang

 1. Hành lang; đường phố nhỏ, ngõ.

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈɡæŋ/

Từ đồng âm sửa

Danh từ sửa

gang (số nhiều gangs) /ˈɡæŋ/

 1. Đoàn, tốp, toán, kíp.
  a gang of workmen — một kíp công nhân
  a gang of war prisoners — một đoàn tù binh
 2. Bọn, ; băng đảng.
  a gang of thieves — một bọn ăn trộm
  the whole gang — cả bọn, cả lũ
 3. Bộ (đồ nghề...).
  a gang of saws — một bộ cưa

Nội động từ sửa

gang nội động từ /ˈɡæŋ/

 1. Họp thành bọn; kéo bè kéo bọn ((cũng) to gang up).
 2. (Ê-cốt) Đi.

Bản mẫu:-from-

Ngoại động từ sửa

gang ngoại động từ /ˈɡæŋ/

 1. Sắp xếp (đồ nghề...) thành bộ.

Bản mẫu:-from-

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Đông Hương sửa

Danh từ sửa

gang

 1. lọ.

Tiếng Hà Lan sửa

Danh từ sửa

Dạng bình thường
Số ít gang
Số nhiều gangen
Dạng giảm nhẹ
Số ít gangetje
Số nhiều gangetjes

gang  (số nhiều gangen, giảm nhẹ gangetje gt)

 1. Hành lang; đường phố nhỏ, ngõ.
 2. Món ăn (đưa lần lượt).

Từ dẫn xuất sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɡɑ̃ɡ/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
gang
/ɡɑ̃ɡ/
gangs
/ɡɑ̃ɡ/

gang /ɡɑ̃ɡ/

 1. Băng cướp.

Tham khảo sửa